داده پردازان تدبیر سرمایه

زمینه های فعالیت داده پردازان تدبیر سرمایه
اطلاعات تماس داده پردازان تدبیر سرمایه

آدرس : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، ابتدای خیابان کاوسی فر ، شماره 59 ، طبقه 3

88170858تلفن :

www.datxsoft.comوبسایت :

درباره ما
ارائه دهنده راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری بازار سرمایه
اطلاعات ما
نام :
داده پردازان تدبیر سرمایه
مدیرعامل :
احمد رفیع زاده
موقعیت :
تلفن :
88170858
فکس :
آدرس :
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، ابتدای خیابان کاوسی فر ، شماره 59 ، طبقه 3
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@datxsoft.com
وب سایت :
www.datxsoft.com
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :