توسعه و نوآوری شهر

زمینه های فعالیت توسعه و نوآوری شهر
اطلاعات تماس توسعه و نوآوری شهر

آدرس : تهران میدان آرژانتین ، خیابان بیهقی ، کوچه شانزدهم شرقی ، پلاک 22

43917000تلفن :

43917000فکس :

WWW.CITYDI.COMوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
توسعه و نوآوری شهر
مدیرعامل :
محمدجواد صودی راد
موقعیت :
تلفن :
43917000
فکس :
43917000
آدرس :
تهران میدان آرژانتین ، خیابان بیهقی ، کوچه شانزدهم شرقی ، پلاک 22
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
CONTACT@CITYDI.COM
وب سایت :
WWW.CITYDI.COM
زمینه فعالیت :
ارائه خدمات مدیریت شده پرداخت و بانکداری مجازی
تاریخ بروزرسانی :