توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)

زمینه های فعالیت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)
اطلاعات تماس توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)

آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه نور ، پلاک 18

82198000تلفن :

88657824فکس :

www.tosan.comوبسایت :

درباره ما
ارائه دهنده راهکارهای بانکی ، راهکارهای بانکداری مجازی ، راهکارهای پرداخت ، راهکارهای هوش تجاری و تصمیم سازی ، تجهیزات و خدمات مرکز داده
اطلاعات ما
نام :
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)
مدیرعامل :
علی اکبر نامداری
موقعیت :
تلفن :
82198000
فکس :
88657824
آدرس :
تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه نور ، پلاک 18
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@tosan.com
وب سایت :
www.tosan.com
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :