تامین سرمایه آرمان

زمینه های فعالیت تامین سرمایه آرمان
اطلاعات تماس تامین سرمایه آرمان

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان چهاردهم غربی ، پلاک 6

88171794-5تلفن :

88171796فکس :

www.armanib.comوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
تامین سرمایه آرمان
مدیرعامل :
محمد جمالی حسن جانی
موقعیت :
تلفن :
88171794-5
فکس :
88171796
آدرس :
تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان چهاردهم غربی ، پلاک 6
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@armanib.com
وب سایت :
www.armanib.com
زمینه فعالیت :
تأمین مالی و مدیریت دارایی
تاریخ بروزرسانی :