بانک گردشگری

زمینه های فعالیت بانک گردشگری
اطلاعات تماس بانک گردشگری

آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، پلاک 51 ، ساختمان داریوش

22630341-9تلفن :

26600095فکس :

www.tourismbank.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
بانک گردشگری
مدیرعامل :
علی اصغر صفری
موقعیت :
تلفن :
22630341-9
فکس :
26600095
آدرس :
تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید فیاضی (فرشته) ، پلاک 51 ، ساختمان داریوش
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
pr@tourismbank.ir
وب سایت :
www.tourismbank.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :