بانک ملی

زمینه های فعالیت بانک ملی
اطلاعات تماس بانک ملی

آدرس : تهران ـ خیابان فردوسی ـ ادارات مرکزی بانک ملی ایران صندوق پستی : 123 ـ 11365

64140-021تلفن :

66738606فکس :

www.bmi.irوبسایت :

درباره ما

تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی( 1296 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. تاریخچه بانک ملی ایران پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه ...

اطلاعات ما
نام :
بانک ملی
مدیرعامل :
محمدرضا حسین زاده
موقعیت :
تلفن :
64140-021
فکس :
66738606
آدرس :
تهران ـ خیابان فردوسی ـ ادارات مرکزی بانک ملی ایران صندوق پستی : 123 ـ 11365
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
pr@bmi.ir
وب سایت :
www.bmi.ir
زمینه فعالیت :
بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.
تاریخ بروزرسانی :
1/9/2017 3:17:39 PM
موقعیت ما