بانک ملت

زمینه های فعالیت بانک ملت
اطلاعات تماس بانک ملت

آدرس : تهران ، خیابان طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی ، ساختمان ادارات مرکزی بانک ملت

1556تلفن :

88834417فکس :

www.bankmellat.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
بانک ملت
مدیرعامل :
محمدرضا ساروخانی
موقعیت :
تلفن :
1556
فکس :
88834417
آدرس :
تهران ، خیابان طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی ، ساختمان ادارات مرکزی بانک ملت
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@bankmellat.ir
وب سایت :
www.bankmellat.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :