بانک قوامین

زمینه های فعالیت بانک قوامین
اطلاعات تماس بانک قوامین

آدرس : ضلع شمال میدان آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - برج قوامین کد پستی: 1516634713

5151 داخلی 1420تلفن :

88643027فکس :

www.ghbi.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
بانک قوامین
مدیرعامل :
احمدرضا خطیبی
موقعیت :
تلفن :
5151 داخلی 1420
فکس :
88643027
آدرس :
ضلع شمال میدان آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - برج قوامین کد پستی: 1516634713
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
ghbpr@ghbi.ir
وب سایت :
www.ghbi.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :