بانک صنعت و معدن

زمینه های فعالیت بانک صنعت و معدن
اطلاعات تماس بانک صنعت و معدن

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره ٢٩١٧

١٩-٢٢٠٢٩٨١١تلفن :

٢٢٠٢٩٨٥٤فکس :

اطلاعات ما
نام :
بانک صنعت و معدن
مدیرعامل :
علی اشرف افخمی
موقعیت :
تلفن :
١٩-٢٢٠٢٩٨١١
فکس :
٢٢٠٢٩٨٥٤
آدرس :
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره ٢٩١٧
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
وب سایت :
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :