بانک سینا

زمینه های فعالیت بانک سینا
اطلاعات تماس بانک سینا

آدرس : خیابان استاد مطهری، شماره 187 کد پستی 1587998411

8269 - 48052000تلفن :

www.sinabank.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
بانک سینا
مدیرعامل :
کوروش پرویزیان
موقعیت :
تلفن :
8269 - 48052000
فکس :
آدرس :
خیابان استاد مطهری، شماره 187 کد پستی 1587998411
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@sinabank.ir
وب سایت :
www.sinabank.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :