بانک حکمت ایرانیان

زمینه های فعالیت بانک حکمت ایرانیان
اطلاعات تماس بانک حکمت ایرانیان

آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای بلوار آفریقا ، نبش بن بست حکمت ، ساختمان مرکزی بانک حکمت ایرانیان

89577تلفن :

89571160فکس :

www.hibank24.comوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
بانک حکمت ایرانیان
مدیرعامل :
عباس عسکر زاده
موقعیت :
تلفن :
89577
فکس :
89571160
آدرس :
تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای بلوار آفریقا ، نبش بن بست حکمت ، ساختمان مرکزی بانک حکمت ایرانیان
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@hibank24.com
وب سایت :
www.hibank24.com
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :