بانک ایران زمین

زمینه های فعالیت بانک ایران زمین
اطلاعات تماس بانک ایران زمین

آدرس : تهران ، بلوار میرداماد ، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 187

26401560-70تلفن :

26401569فکس :

www.izbank.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
بانک ایران زمین
مدیرعامل :
محمدرضا امیرحسنخانی
موقعیت :
تلفن :
26401560-70
فکس :
26401569
آدرس :
تهران ، بلوار میرداماد ، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 187
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
dp.ravabetomomi@izmail.ir
وب سایت :
www.izbank.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :