آسان پرداخت پرشین

زمینه های فعالیت آسان پرداخت پرشین
اطلاعات تماس آسان پرداخت پرشین

آدرس : تهران ، خیابان کریمخان زند ، نبش خیابان خردمند جنوبی ، شماره 69 ، ساختمان آسان پرداخت

1505 - 83333تلفن :

83332333فکس :

www.asanpardakht.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
آسان پرداخت پرشین
مدیرعامل :
حامد منصوری
موقعیت :
تلفن :
1505 - 83333
فکس :
83332333
آدرس :
تهران ، خیابان کریمخان زند ، نبش خیابان خردمند جنوبی ، شماره 69 ، ساختمان آسان پرداخت
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@asanpardakht.ir
وب سایت :
www.asanpardakht.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :