شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد سقوط کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۶۹۸۹ واحدی معادل ۳.۱۲ درصد به یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۲۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴۲۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۴۳۶ واحد رسید.

 • 7

کاهش ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۳۰۴۳ واحدی معادل ۳.۵۰ درصد به یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۹۲ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴۶۱  واحدی به ۱۷ هزار و ۸۵۹  واحد رسید.

 • 18

انتشار اوراق بهادار مالزی مبتنی بر فناوری بلاکچین

بورس اوراق بهادار مالزی قصد انتشار اوراق براساس روش اثبات مفهوم (POC) مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین) را دارد.

 • 16

ادامه روند سقوط شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۰۸۴۳ واحدی معادل ۲.۴۵ درصد به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۸۷۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۳۸۱ واحدی به ۱۸ هزار و ۳۲۰ واحد رسید.

 • 18

ریزش بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۰۶۲۷ واحدی معادل ۳.۱۲ درصد به یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۶۹۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴۷۳ واحدی به ۱۸ هزار و ۷۰۱ واحد رسید.

 • 37

کاهش ۵۳۷۴ واحدی شاخص کل بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۳۷۴ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد به یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۴۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۹۹ واحدی به ۱۹ هزار و ۱۷۴ واحد رسید.

 • 28

تاکید رییس جمهور بر پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی در بورس

رییس جمهور با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود.

 • 26

شاخص کل بورس تغییر مسیر داد/ بازگشت به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۰۸۲۲ واحدی معادل ۱.۶۲ درصد به یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۱۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۲۷ واحدی به ۱۹ هزار و ۷۵ واحد رسید.

 • 25

شاخص کل به کانال ۱.۲ میلیون برگشت

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۴۸۰۷ واحدی معادل ۱.۸۹ درصد به یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۲۸ واحدی به ۱۸ هزار و ۸۴۷ واحد رسید.

 • 34

تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بورس

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال، خبر داد.

 • 39

پیشنهاد تشکیل بازار بورس خاورمیانه

یک کارشناس امور اقتصادی در رابطه با شکل‌گیری پیمان‌های پولی پیشنهاد داد که بازار بورسی تحت عنوان بازار بورس خاورمیانه شکل بگیرد و ارزهای کشورهای طرف معامله با ایران در این بازار مبادله شود.

 • 35

سقوط شاخص کل بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۹۵۲۴ واحدی معادل ۲.۹۳ درصد به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۳۱۲ واحدی به ۱۹ هزار و ۷۶ واحد رسید.

 • 28

سقوط شاخص کل بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۹۵۲۴ واحدی معادل ۲.۹۳ درصد به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۳۱۲ واحدی به ۱۹ هزار و ۷۶ واحد رسید.

 • 40

روزهای پُررونق در انتظار بازار سرمایه

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های بانک مرکزی نزدیک شدن بازار سرمایه و پول است، افزود: روزهای پُررونق‌تری در انتظار بازار سرمایه است.

 • 21

روزهای پُررونق در انتظار بازار سرمایه

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های بانک مرکزی نزدیک شدن بازار سرمایه و پول است، افزود: روزهای پُررونق‌تری در انتظار بازار سرمایه است.

 • 31

پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

وزارت اقتصاد به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (۳۳) اساسنامه سازمان بورس، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این سازمان را جهت بررسی و تصویب در هیات دولت ارایه کرد.

 • 18

پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

وزارت اقتصاد به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (۳۳) اساسنامه سازمان بورس، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این سازمان را جهت بررسی و تصویب در هیات دولت ارایه کرد.

 • 29

کاهش ۲۴۲۷۲ واحدی شاخص کل بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۴۲۷۲ واحدی معادل ۱.۷۷ درصد به یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۴۵ واحدی به ۱۹ هزار و ۳۸۸ واحد رسید.

 • 18

افزایش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۹۱۴۸ واحدی معادل ۱.۴۱ درصد به یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۲۶ واحدی به ۱۹ هزار و ۵۳۴ واحد رسید.

 • 38

شاخص کل بورس امروز بیش از ۱۹ هزار واحد افزایش داشت

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۹۱۴۸ واحدی معادل ۱.۴۱ درصد به یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۲۶ واحدی به ۱۹ هزار و ۵۳۴ واحد رسید.

 • 60

افزایش ۱۳۲۸ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۳۲۸ واحدی معادل ۰.۱۰ درصد به یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۴۷۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۸۷ واحدی به ۱۹ هزار و ۳۱۰ واحد رسید.

 • 49

فراز و فرود شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۳۲۸ واحدی معادل ۰.۱۰ درصد به یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۴۷۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۸۷ واحدی به ۱۹ هزار و ۳۱۰ واحد رسید.

 • 27

ریزش شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۳۶۸۵ واحدی معادل ۳.۱۳  درصد به یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۱۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۵۰۳ واحدی به ۱۹ هزار و ۲۲۲ واحد رسید.

 • 32

ریزش شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۳۶۸۵ واحدی معادل ۳.۱۳  درصد به یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۱۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۵۰۳ واحدی به ۱۹ هزار و ۲۲۲ واحد رسید.

 • 39

بررسی روند تغییرات شاخص بورس در سال ۹۹

سیمای کلی شاخص بورس در چهار سال اخیر نشان می‌دهد با وجود نوساناتی که در این بازار وجود داشته اما روند کلی ارزش بازار مثبت بوده است.

 • 62

زنگ پایان معاملات بورس توکیو در ۲۰۲۰ با ثبت رکورد ۳۱ ساله

بازار بورس توکیو روز چهارشنبه آخرین روز کاری سال ۲۰۲۰ را در حالی به پایان رساند که شاخص میانگین نیکی در سال ۲۰۲۰ در بالاترین سطحِ آخرین قیمت پایان سال در ۳۱ سال اخیر بسته شد.

 • 52

اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی

مدیرعامل فرابورس ایران از اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان خبر داد.

 • 50

عقبگرد شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۳۸۵۷ واحدی معادل ۰.۹۸ درصد به یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۴۳ واحدی به ۱۹ هزار و ۷۳۳ واحد رسید.

 • 63

افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه با تقویت بازارگردان‌ها

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقدشوندگی در بازار سرمایه باید توسط بازارگردانی تقویت شود تا بتوان از این طریق شاهد بهبود روند معاملات بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها باشیم.

 • 49

افت بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵۱۶۷ واحدی معادل ۱.۷۵ درصد به یک میلیون و ۴۱۲  هزار و ۴۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۰۸ واحدی به ۱۹ هزار و ۹۷۶ واحد رسید.

 • 26

شاخص کل بورس به 1.437.141 واحد رسید.

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۸۱۲۷ واحدی معادل ۱.۲۸ درصد به یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۱۴۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۶۴ واحدی به ۲۰ هزار و ۶۸ واحد رسید.

 • 54

تقویت شاخص کل بورس در ایستگاه پایانی هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۸۸۵ واحدی معادل ۰.۲۰ درصد به یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۸۵۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۳ واحدی به ۲۰ هزار و ۱۴۳ واحد رسید.

 • 28

تقویت شاخص کل بورس در ایستگاه پایانی هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۸۸۵ واحدی معادل ۰.۲۰ درصد به یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۸۵۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۳ واحدی به ۲۰ هزار و ۱۴۳ واحد رسید.

 • 40

افزایش سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تعامل و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق تامین مالی جمعی شد.

 • 38

رشد ۸۴۹۶ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۸۴۹۶ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد به یک میلیون و ۴۴۴  هزار و ۸۸۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۷۴ واحدی به ۲۰ هزار و ۱۱۹  واحد رسید.

 • 40

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۰۸ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد به یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۱۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۵۵ واحدی به ۱۹ هزار و ۹۴۴ واحد رسید.

 • 25

افت شاخص کل بورس در اولین روز زمستان

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۷۰۸ واحدی به یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۱۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۵۵ واحدی به ۱۹ هزار و ۹۴۴ واحد رسید.

 • 42

شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۸۷۰ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد به یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۵۱ واحدی به ۱۹ هزار و ۶۸۸ واحد رسید.

 • 26

شاخص کل بورس در آخرین روز پاییز قرمز شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۸۷۰ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد به یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۵۱ واحدی به ۱۹ هزار و ۶۸۸ واحد رسید.

 • 40

افزایش ۳۱۵۲۷ واحدی شاخص کل بورس در آغاز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۱۵۲۷ واحدی معادل ۲.۲۳ درصد به یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۸۸۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۵۲۳ واحدی به ۱۹ هزار و ۴۳۷ واحد رسید.

 • 36

تداوم روند نزولی شاخص کل بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۴۸۷۰ واحدی معادل ۱.۰۴ درصد به یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۴۵۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۳۲  واحدی به ۱۸ هزار و ۹۱۳ واحد رسید.

 • 35

روش‌های واریز سود سال ۹۸ سهام عدالت اعلام شد

سازمان بورس و اوراق بهادار چگونگی دریافت سود سهام عدالت سال ۹۸ برای افرادی که روش مستقیم و غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند را اعلام کرد.

 • 29

ریزش ۵۵۷۸۲ واحدی شاخص کل بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۵۷۸۲ واحدی معادل ۳.۷۶ درصد به یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۷۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۵۴۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۹۴۶ واحد رسید.

 • 30

شاخص‌های منتخب بورس یکدست قرمز شدند

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۱۶۳۲ واحدی معادل ۲.۰۹ درصد به یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۱۲۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۷۴ واحدی به ۱۹ هزار و ۴۹۳ واحد رسید.

 • 27

فراز و فرود شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۶۸۲ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد به یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۹۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۴۶۵ واحد رسید.

 • 118

تغییرات مثبت شاخص کل بورس در کانال ۱.۴ میلیون واحدی

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۷۷۳۰ واحدی معادل ۰.۵۳ درصد به یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۷۰۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۱۰۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۳۶۹ واحد رسید.

 • 46

تداوم روند صعودی شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۸۶۵۶ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به یک میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۳۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴۲۵ واحدی به ۱۸ هزار و ۲۶۱ واحد رسید.

 • 38

صندوق پالایشی یکم مجوز فعالیت گرفت

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم را صادر کرد؛ به این ترتیب هیچ مانعی پیش روی بازگشایی نماد این صندوق در بازار سهام وجود ندارد.

 • 54

صعود شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۶۴۲۵ واحدی معادل ۲.۶۲ درصد به یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۹۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۵۱۳ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۳۶ واحد رسید.

 • 49

شروع سبز شاخص کل بورس در اولین روز هفته

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۳۵۴۸ واحدی معادل ۱.۷۲ درصد به یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۳۷۱ واحدی به ۱۷ هزار و ۳۲۲ واحد رسید.

 • 43

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز هفته

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۰۰۶۲ واحدی معادل ۰.۷۴ درصد به رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۱۷۰ واحد رسید.همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۵۲ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۹۵۱ واحد رسید.

 • 43

عقب گرد ۱۸۵۹۷ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۸۹۵۷ واحدی معادل ۱.۳۵ درصد به رقم یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۴۴ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۲۸ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۶۹۸ واحد رسید.

 • 34